Vtisi udeležencev

Na Potujoči šoli sindikalizma, ki jo po vsej Sloveniji organiziramo v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, srečujemo mnoge mlade osebe z različnimi osebnimi zgodbami, izkušnjami in ozadjem. Poprosili smo jih, da nam zaupajo nekaj vtisov.

MAJA, 30 let

Danes na vsakem koraku poslušamo o podjetništvu, konkurenčnosti in podobno. Kaj mlado osebo, kot si sama, pravzaprav pritegne, da se udeleži sindikalne šole?

Ker vedno rada spoznavam nove stvari, se učim in izobražujem, se mi je vse skupaj zdelo, kot ustvarjeno zame. Osebno mi sindikat predstavlja boj za pravičnost, zato me je taka šola sindikalizma še toliko bolj pritegnila.

Najbolj zanimivo oziroma dragoceno spoznanje, ki si ga pridobila z udeležbo na aktivnostih.

Že prvi dan sem ugotovila, da obstaja veliko organizacij za mlade, o katerih nič ne vem, tako da sem še bolj nestrpno pričakovala nadaljevanje, saj so bile teme res zanimive in meni še neznane. Najbolj zanimive so bile delavnice o marketingu in družbenih medijih, saj mi bo pridobljeno znanje prišlo prav tudi v vsakdanjem življenju.

Kratko sporočilo drugim mladim, ki še razmišljajo, ali bi se Potujoče šole sindikalizma Sindikata Mladi plus udeležili, ali ne.

Vsakemu bi priporočila to novo, zanimivo izkušnjo. Če se trenutno soočaš s slabo voljo, negativnostjo in potrtostjo glede trga dela, ki ni najbolj prijazen do mladih, priporočam, da se udeležiš Potujoče šole sindikalizma, saj boš dobil nov zagon in občutek pripadnosti. Samo pogumno, radovedno in pozitivno – ne bo ti žal! Včasih je dovolj samo pogovor z drugimi, ki so v podobnem položaju kot ti, in občutek, da te nekdo dejansko sliši in razume. Zato verjamem, da mladi skupaj zmoremo več.

TANJA, 27 let

Danes na vsakem koraku poslušamo o podjetništvu, konkurenčnosti in podobno. Kaj mlado osebo, kot si sama, pravzaprav pritegne, da se udeleži sindikalne šole?

Obstaja prenasičenost z enimi in istimi delavnicami, ki gredo vse v isto smer, v smer podjetništva in samozaposlovanja. Kar je jasen znak, da sama družba in še posebej mladi pozabljajo oziroma pozabljamo na dostojne oblike zaposlitve, ki edine nudijo določeno varnost. V družbi nasploh preveč poudarjajo fleksibilnost kot nekaj dobrega, zato se mladi sploh ne zavedajo, kaj pomeni zaposlitvena varnost, saj pravic, ki iz nje izhajajo niti ne poznajo, zato je ključnega pomena, da se z njimi seznanijo.
Ravno tovrstne delavnice, ki temeljijo na ozaveščanju in aktivaciji mladih z namenom, da se mladi opogumijo pri nastopu na trg dela, da spoznajo različne prekarne oblike dela, in se zavejo svojih pravic, so pomembne pri prizadevanjih, da dostojno delo za mlade v prihodnosti ne bo zgolj iluzija, temveč oprijemljiv cilj.

Najbolj zabaven dogodek iz sindikalne šole.

Aktivnosti so bile zabavne že same po sebi. Že dejstvo, da so bila naša srečanja neformalnega tipa in so potekala v sproščenem duhu, je pripomoglo k temu, da se je človek počutil zelo prijetno. Tudi zato je bila diskusija znotraj skupine bolj kvalitetna, saj ni bilo strahu pri komuniciranju z drugimi udeleženci. Na dobri poti smo, da postanemo prijatelji, saj je danes redkost, da z nekom lahko komuniciraš tako odprto o problemih, ki se tičejo nas mladih. Hitro se namreč zgodi, da zaradi apatičnosti in brezvoljnosti mladi niti ne iščejo vzrokov za slabo stanje v družbi, kaj šele, da bi se vprašali o tem, kaj narediti drugače, da bi lahko šle stvari na bolje.

Najbolj zanimivo oziroma dragoceno spoznanje, ki si ga pridobila z udeležbo na aktivnostih.

Na splošno je bilo takih trenutkov res veliko. Večkrat sem se spoznala, da o temah, ki smo jih obravnavali že nekaj vem, kar priča ravno o tem, da smo mladi dobro poučeni o določenih tematikah, vendar o njih premalo govorimo in jih premalo izpostavljamo, saj nimamo kanala, s pomočjo katerega bi svoja stališča in izkušnje lahko izrazili.

Največ, kar sem od aktivnosti odnesla, je bilo ravno spoznanje, da posameznik sam ne more spremeniti nečesa na bolje (ne rečem, da se ne da, je pa zelo težko nastopati in se boriti sam), saj je lažje, če se posamezniki združijo in kolektivno, npr. povezani v sindikat, zagovarjajo oziroma zahtevajo določeno stvar.

Kratko sporočilo drugim mladim, ki še razmišljajo, ali bi se Potujoče šole sindikalizma Sindikata Mladi plus udeležili ali ne.

Ta unikatna delavnica je super priložnost, da se naučiš in izveš nekaj novega, ter se povežeš s svojimi vrstniki in vrstnicami. Z udeležbo se boš aktiviral in pridobil veliko novih kompetenc, za katere sploh nisi vedel, da obstajajo. Prvi in obenem najtežji korak je le to, da prideš na uvodno srečanje, potem pa boš hitro spoznal, da si se dobro odločil.😉

SABINA, 31 let

Danes na vsakem koraku poslušamo o podjetništvu, konkurenčnosti in podobno. Kaj mlado osebo, kot si sama, pravzaprav pritegne, da se udeleži sindikalne šole?

Sindikalne šole sem se udeležila, ker prihodnosti družbe ne vidim v podjetništvu, temveč predvsem v vrednotah, kot so solidarnost, enakopravnost in medsebojno spoštovanje. Gre tudi za vrednote, ki so del sindikalnega delovanja in jih je treba širiti. Obenem pa v ‘spodbujanju’ mladih za podjetništvo vidim le slab poskus države, da bi na kratek rok zmanjšala brezposelnost.

Kratko sporočilo drugim mladim, ki še razmišljajo, ali bi se Potujoče šole sindikalizma Sindikata Mladi plus udeležili ali ne.

Mene je najbolj navdušilo to, da je bil moj glas slišan. Na aktivnostih lahko poveš svoje mnenje in se sproščeno pogovarjaš. Prijavite se, ker lahko spoznate veliko novih dejstev o dostojnem delu, o vaši vlogi na trgu dela, o pravicah, ki jih imate. Ne nazadnje lahko pridobite tudi nova poznanstva in možnost nadaljnjega aktivnega udejstvovanja na področjih, ki so za mlade pomembna.