Podcast

V podcastu Nehvaležni skeptiki naslavljamo teme, povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, s sindikalizmom, prekariatom in podobno. Razbijamo mite o mladih in sindikatih, skeptični smo do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja, zato iščemo alternative. Glas dajemo mladim, zanimajo nas njihovi pogledi in izkušnje, ter skupaj s strokovnjaki naslavljamo različne teme.

Podcast vodita aktivistki Sindikata Mladi plus Zala Turšič in Tea Jarc.


Seznam podcastov