Oceni delodajalca

Spoštovane soborke in soborci za delavske pravice! V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela smo razvili orodje, s katerim bomo mladi lahko ocenjevali svoje delovne izkušnje, saj verjamemo, da lahko s skupnimi močmi zagotovimo varen in transparenten trg dela. Mladi se namreč na trgu dela velikokrat srečujemo z mnogimi ovirami, in sicer že pri samem vstopu na trga dela, kot tudi pri samem delu. Zato želimo zdaj pomagati pri iskanju in ocenjevanju dobrih in slabih delodajalcev. S tem namenom smo se priključili mednarodni kampanji Transparency At Work, v okviru katerega je nastala spletna platforma, s pomočjo katere lahko mladi ocenijo svojo delovno izkušnjo in s tem tudi samega delodajalca.

Z vprašalnikom, ki je dostopen na omenjeni spletni platformi, želimo na Sindikatu Mladi plus mladim pomagati pri iskanju transparentnih in verodostojnih informacij o različnih delodajalcih. Z vprašalnikom bomo v naslednjih mesecih mlade po Sloveniji spodbujali k izpolnjevanju, ocenjevanju svoje delovne izkušnje in soustvarjanju verodostojne baze delodajalcev.

Zato – pomagajte nam do sprememb! Vzemite si nekaj minut vašega časa in rešite vprašalnik. Naš cilj je zgraditi verodostojno bazo delodajalcev in mladim omogočiti dostojno delo v vseh panogah, in sicer tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Vprašalnik je dostopen tukaj.