Opis projekta

Kažipot do dostojnega dela je projekt Sindikata Mladi plus, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Glavni namen projekta je vzpostaviti okolje, smernice in načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter krepili pomen dostojnega dela, kar bo potekalo s pomočjo aktivnega udejstvovanja v družbi, spodbujanja aktivnega državljanstva, sodelovanja v procesih odločanja in s krepitvijo socialnega dialoga. Projekt traja od 1. 10. 2016 do 15. 9. 2018.

S projektom vzpostavljamo okolje, smernice in mehanizme, s pomočjo katerih bodo mladi lažje vstopili na trg dela in krepili pomen dostojnega dela in socialnega dialoga. Povezali bomo več glavnih igralcev: najprej aktivne mlade, ki želijo s pomočjo mladinskega dela in neformalnega izobraževanja pridobiti ključne kompetence za vstop na trg dela, nato pa še sindikate, delodajalce in tudi Zavod RS za zaposlovanje. Obenem pa bomo izbranim mladim omogočili možnost širšega sindikalnega udejstvovanja in kratkoročno zaposlitev.