Glavne aktivnosti

Projekt je sestavljen iz več enakovrednih delov in je namenjen mladim.

Izvedli bomo usposabljanja znotraj mladinskega dela – Potujočo šolo sindikalizma oziroma brezplačna zanimiva izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti – v skupno dvanajstih slovenskih statističnih regijah, znotraj katerih bomo mladim predstavili sindikalne vsebine, jih izobrazili o aktivnem državljanstvu, usposobili na področju »mehkih« veščin in zaposlitvenih vsebin in mladim pomagali razviti specifične kompetence.

V več srednjih šolah po Sloveniji bomo izvedli usposabljanja za učinkovit vstop na trg dela in mlade izobrazili o pomenu aktivnega sindikalnega udejstvovanja, jih opremili z znanjem o konceptu dostojnega dela in podobno.

Vzpostavili in razvili bom zin – neformalno, DIY sindikalno revijo – in sindikalni podcast oziroma internetno radijsko oddajo, ki bosta namenjena osveščanju mladih o sindikalnem aktivizmu v Sloveniji in informiranju širše javnosti o projektu.

V dialogu z mladimi, delodajalci in sindikati bomo oblikovali certifikat Mladim prijazno podjetje, ki bo nadgradnja naših projektnih aktivnosti in orodje, s pomočjo katerega bomo delodajalce spodbudili k zagotavljanju dostojnih zaposlitev za mlade.

Pripravili bomo tudi več vrst gradiva: npr. brošuro o aktivnih politikah zaposlovanja, brošuro s priporočili za krepitev socialnega dialoga in priročnik za aktivacijo mladih v sindikalnih strukturah. Vzpostavili pa bomo tudi e-učilnico in mobilno aplikacijo z vsem materialom, ki bo nastal znotraj projekta.