Nujno! Sindikat Mladi plus išče dva mladinska voditelja (m/ž)!

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, s katerim želimo opolnomočiti mlade ter jim odpreti vrata do novih znanj in veščin, objavljamo razpis za mladinske voditelje (m/ž). Iščemo dve mladi aktivni osebi, ki bosta naši podaljšani roki in motivatorja mladih na terenu. (spodaj prilagamo opis projekta)

Za kaj gre?

Mladinski voditelj mora biti iskalec zaposlitve (brezposelna oseba) ali študent v starosti do vključno 29. let in prihajati iz ene od dveh statističnih regij, v katerih bomo v juniju 2018 organizirali usposabljanja v okviru mladinskega dela, ki smo jih poimenovali Potujoča šola sindikalizma. Ti regiji sta:

  • posavska in
  • goriška

Naloge mladinskega voditelja:

Mladinski voditelj bo aktivno vključen v projekt Kažipot do dostojnega dela, hkrati pa bo prevzel koordinacijo in promocijo usposabljanj oziroma Potujoče šole sindikalizma v določeni regiji. A najpomembnejša naloga mladinskega voditelja bo motivacija mladih za udeležbo na usposabljanjih.

  1. Mladinski voditelj bo informiral mlade v lokalnem okolju in jih motiviral za udeležbo na usposabljanju;
  2. Mladinski voditelj bo pripravil načrt promocije usposabljanja in ga izvedel v svojem lokalnem okolju;
  3. Mladinski voditelj bo pri delu ves čas v stiku z ožjo ekipo projekta Kažipot do dostojnega dela, ki mu bo nudila ustrezno podporo in pomoč.

Namen usposabljanj oziroma Potujoče šole sindikalizma, ki bo potekala po Sloveniji, je opolnomočiti mlade za prehod na trg dela, jih izobraziti o pravicah, ki jih imajo na trgu dela, spodbuditi k aktivnemu državljanstvu ter sodelovanju v sindikalnih strukturah in jih opremiti z mehkimi veščinami in specifičnimi kompetencami, ki jim lahko pomagajo na osebnem in poslovnem področju.

Mladinski voditelj bo za svoje delo dobil plačilo prek podjemne pogodbe, in sicer v okvirni višini 670 EUR bruto.

Kdaj in kje?

Usposabljanja znotraj mladinskega dela (Potujoča šole sindikalizma) v posavski in goriški statistični regiji bomo izvedli junija 2018 v izbranih krajih v zgoraj navedenih regijah. Točne termine in prizorišča usposabljanj bomo načrtovali sproti in pri tem tesno sodelovali z izbranimi mladinskimi voditelji. Več o projektu pa je mogoče prebrati tukaj.

Kako se prijavim?

Mladinski voditelj lahko postaneš tako, da izpolniš prijavni obrazec in ga pošlješ skupaj s prilogami na kazipot@mladiplus.si ali priporočeno po pošti na Sindikat Mladi plus, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Poziv za mladinske voditelje (m/ž) – KAŽIPOT do dostojnega dela«.

Poleg prijavnega obrazca priloži še:

  1. Motivacijsko pismo (zakaj želiš postati mladinski voditelj),
  2. Pretekle izkušnje z organizacijo dogodkov,
  3. Življenjepis,
  4. Potrdilo o stanju na trgu dela (potrdilo o študentskem statusu, potrdilo o prijavi na Zavod za zaposlovanje ali izpis obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Na podlagi prejete dokumentacije in individualnih razgovorov bosta izbrana mladinska voditelja (za vsako od naštetih regij eden). Prijave zbiramo do petka, 25. 5. 2018, po dogovoru pa so mogoče prijave tudi po omenjenem roku.

Z izbranima kandidatoma se bomo dogovorili za individualni razgovor: osebno v prostorih naročnika ali po skypu.

Za več informacij o razpisu smo na voljo na: kazipot@mladiplus.si